Een deelnemer kan een ziekte veinzen, maar licht daarmee niet een systeem van sociale uitkeringen of van verzekeringen op. Als je beweert ziek te zijn, terwijl dit niet zo is, dan licht je collega-ondernemers op, die aan jou hun vertrouwen hebben geschonken.

Als iemand zijn of haar KOFonds oplicht, zal de vereniging het lid royeren. Het spreekt voor zich dat het lid niet alleen zijn KOFonds-lidmaatschap verliest, maar ook een deel van zijn professioneel netwerk.

Een KOFonds kan lokaal opgericht worden als zelfstandigen en ondernemers uit 1 provincie of 1 stad interesse hebben. Tot zo’n lokaal KOFonds kan je onmiddellijk toetreden.

Een andere mogelijkheid is een KOFonds per beroepsgroep (zoals journalisten uit een bepaalde provincie) of KOFondsen die vanuit een andere vereniging groeien. 

In een bestaand KOFonds dragen deelnemers nieuwe kandidaten uit hun eigen netwerk voor. Dat bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar ook het onderlinge vertrouwen. 

Om een KOFonds op te starten heb je 3 geëngageerde ondernemers nodig die een bestuur vormen. Samen zoeken ze naar geïnteresseerde ondernemers, en vanaf 10 leden kan een KOFonds gestart worden. De maximale grootte van de groep is 50.  Zo kan je makkelijk ongedwongen contact houden, vergaderen en besluiten nemen.

Een KOFonds is een feitelijke vereniging volgens Belgisch recht. Ze kan zonder notaris opgericht worden en ze wordt niet ingeschreven bij de KBO, de Nationale Bank of de Kamer van Koophandel. De statuten en het reglement zijn noodzakelijk om een bankrekening voor de vereniging te openen.

Gelijkaardige systemen in andere landen worden zelden geconfronteerd met heel langdurige ziekte of een hoge ziektegraad. 

Gebeurt het toch? Dan springt de Stichting KOFonds bij. De Stichting verwerft haar fondsen uit een deel van de toetredingsbijdrage en het lidgeld van de leden.  

Een schenking is een klein bedrag dat je vanuit jouw privé vermogen vrijwillig geeft van een andere privé persoon en dit heeft dus geen fiscale gevolgen. Dit is dus geen premiebetaling van een verzekering.

Je kan een schenking niet inbrengen als een zakelijke kost.

Schenkingen die je krijgt, zijn bedragen die je ontvangt van privé personen.

Ze zijn dus geen inkomsten uit arbeid en geen uitkeringsrecht. Daardoor maken ze geen deel uit van je inkomstenbelasting.

Je ontvangt deze schenkingen netto, er is dus geen belasting op verschuldigd.

Vertrek je uit het KOFonds, dan neem je jouw spaartegoed mee, op voorwaarde dat aan alle onderlinge verplichtingen is voldaan.

  • De eenmalige toetredingsbijdrage en het maandelijks lidgeld kan je inbrengen als een zakelijke kost van je onderneming.
  • Na een jaar wordt aangeboden om het lidgeld jaarlijks te betalen. Dit scheelt een stukje administratie.

Een KOFonds is geen verzekering. Je kan dus naast een KOFonds ook een verzekering gewaarborgd inkomen of een verzekering arbeidsongeschiktheid aangaan.