AI en Big Data rukken op in verzekeringen, zorgen over discriminatie groeien – deel 1

Verzekeraars hopen door data persoonlijkere producten te kunnen aanbieden aan klanten.

Experts waarschuwen voor discriminatie en uitsluiting.

Wordt de grondslag van verzekeringen, solidariteit, uitgehold?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Verzekeraars hopen met hulp van data hun klanten meer persoonlijke producten te kunnen aanbieden.

Een nieuwe woning, maar geen schadeverzekering omdat het huis in een foute wijk staat, of een hogere autopremie voor mannen dan voor vrouwen. In de laatste tien jaar zorgde zulk onderscheid van verzekeraars voor ophef en rechtszaken.

Terwijl het destijds om grofmazige data ging, heeft de verzekeringssector nu een groeiende berg persoonlijke gegevens beschikbaar om verzekeringspremies op af te stemmen. Verzekeraars hopen met behulp van big data en kunstmatige intelligentie klanten persoonlijke producten aan te kunnen bieden, fraude tegen te gaan, en schade sneller af te handelen. En ook nu zijn er weer zorgen over discriminatie en schending van de privacy.

Er is nood aan een ethisch kader, dat ervoor moet zorgen dat verzekeraars data op een verantwoorde manier gebruiken, nu er steeds meer van beschikbaar zijn.  Het belangrijkste punt is dat er altijd controle plaatsvindt door een mens.  Iemand moet bijvoorbeeld kunnen ingrijpen in een analysemodel van een zelflerende computer.

Het is belangrijk dat de sector een set regels heeft. Anders lopen we het risico dat sommige verzekeringsmaatschappijen data agressiever gebruiken dan andere.  Bijvoorbeeld om op korte termijn de premies te drukken. Terwijl we met elkaar het vertrouwen van de klanten moeten behouden en moeten zorgen dat iedereen zich op de lange termijn kan verzekeren.

Verzekeraars gebruiken kunstmatige intelligentie nu vooral om bijvoorbeeld fraude in schadeclaims op te sporen of klantvragen te voorspellen. De komende jaren zullen zij persoonlijke data en kunstmatige intelligentie naar verwachting ook steeds meer gaan gebruiken bij het vaststellen van premies en het accepteren van klanten.

Dit kan voor sommige mensen goed nieuws zijn. Bij een autoverzekering kan veilig rijden bijvoorbeeld tot 35% korting op de premie opleveren. De verzekering maakt gebruik van informatie over de rijstijl van de autobezitter. Een app of een stekker in de auto verzamelt deze informatie.

Er zijn ook klanten die het delen van data nog spannend vinden. Maar het niet delen van persoonlijke data kan een hogere premie betekenen. Het is dus belangrijk de voordelen van het delen van data te laten zien.

Bij een inboedelverzekering kan informatie over hoe vaak het hagelt in de regio zorgen voor verschillende prijzen. Nu betalen klanten bij de meeste verzekeraars hagelschade nog met z’n allen, door allemaal dezelfde premie te betalen. ‘Zware hagel is een van de grootste schaderisico’s, het kan bijvoorbeeld zonnepanelen of kassen beschadigen. In sommige regio’s is de kans op hagel vier tot vijf keer groter dan in andere.

Deze informatie kunnen verzekeraars gebruiken om polissen aan te passen.  Dat kan betekenen: een veel hogere premie in de ene regio, of om samen met bedrijven aan preventie te werken, bijvoorbeeld door zonnepanelen in een andere richting te leggen.