1

1. Correct

Een KOFonds oprichten gebeurt onder onze professionele begeleiding. KOFship zorgt ervoor dat elke vereniging in orde is met haar wettelijke verplichtingen en we helpen de KOFondsen om goed te functioneren.

2

2. Betaalbaar voor iedereen

We willen zoveel mogelijk zelfstandigen de kans geven om lid te worden van een KOFonds. Er zijn lagere tarieven voor zelfstandigen in bijberoep, starters of student-zelfstandigen. Ook een meewerkende echtgenoot of een zelfstandige helper kan deelnemen. En voor starters gelden aangepaste toetredingsvoorwaarden.

3

3. Jouw eigen rekening

Als lid van een KOFonds open je een persoonlijke KOFonds-rekening. Het saldo blijft in jouw handen en gaat niet naar een collectief fonds. Zolang er niemand ziek wordt, gebeurt er dus niets.

Wordt een van de leden ziek? Dan gebeuren de onderlinge schenkingen vanuit deze privé-rekening.

4

4. Veilig

Wat als er te veel leden tegelijkertijd ziek zijn en er niet genoeg geld in een KOFonds zit? Dan springt KOFship bij via de KOFonds-stichting.

Onderzoek toont aan dat de kans op zo’n hoge ziektegraad in een KOFonds heel klein is. Van de ondernemers die met zware ziekte te maken krijgen, is ruim 98% binnen een paar maanden weer aan het werk.

5

5. Financieel en sociaal

Je stapt in een solidair netwerk dat niet alleen een financieel luik heeft. De leden van een KOFonds helpen elkaar ook op andere manieren als een van hen ziek of zorgbehoevend is.

6

6. Niet belast

Schenkingen zijn geen inkomsten uit werk of uitkeringsrecht. Daarom maken ze geen deel uit van je belastingaangifte.