Wie zijn we?

Wij zijn Hildegard Debrabandere en Francis Demuynck. Samen met een aantal commerciële, technische en administratieve freelancers, vormen we KOFship bv.

Met KOFship begeleiden we elk KOFonds. We helpen om de vereniging op te richten, statuten, reglementen en afspraken op te stellen en een bestuur te verkiezen. We zorgen ook voor de ledenadministratie en volgen de schenkingen op. Zo kunnen de leden zich focussen op hun netwerk en activiteiten.

Waarom KOFonds ?

KOFonds is sociaal doe-het-zelven. Zelfstandigen en ondernemers creëren een dynamische community waarop ze kunnen steunen.

Samen bereiken ze dezelfde doelen als traditionele structuren, maar ze doen dat aan een lagere kost dan de staat of de privémarkt en vanuit een andere filosofie. Ze creëren een vangnet met een grotere menselijkheid.

De leden kiezen er bewust voor om elkaar te leren kennen en te helpen, financieel, professioneel en sociaal. Ze kiezen voor verbondenheid, samenhorigheid, gezondheid, leefbaarheid en quality of life.  

Ze creëren een gemeenschap die zorgt voor haar leden.

KOFonds vertrekt vanuit de zelfredzaamheid van zelfstandigen en ondernemers. Met KOFonds willen we die zelfredzaamheid activeren en valoriseren.