Een Belg op de twintig doet jaar lang geen beroep op gezondheidszorg

In 2023 ging één Belg op de twintig niet naar een zorgprofessional, zoals de huisarts, tandarts of het ziekenhuis. Dat blijkt uit een onderzoek van de ziekenfondsen. Vooral zelfstandigen, Brusselaars, mannen en alleenstaanden maken deel uit van de groep ‘niet-gebruikers van de gezondheidszorg’.

Volgens de ziekenfondsen zijn de mensen die geen gebruik maken van de gezondheidszorg, niet automatisch kerngezond. Wie een jaar lang niet naar een zorgprofessional gaat, doet bovendien niet aan preventie. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor de gezondheid en grotere gezondheidsuitgaven veroorzaken, zowel voor de patiënt als voor de ziekteverzekering.

Uit de terugbetalingsgegevens van de leden van de ziekenfondsen blijkt dat bepaalde kenmerken de kans op niet-gebruik aanzienlijk vergroten. Zo ligt het aandeel zelfstandigen in de groep van niet-gebruikers twee keer zo hoog als bij het volledige ledental van de ziekenfondsen (20 procent versus 9 procent).

Sensibiliseringsacties op maat

De ziekenfondsen benadrukken dan ook dat er naast algemene campagnes voor de volledige bevolking duidelijk nood is aan sensibiliseringsacties op maat van de specifieke doelgroepen, vooral op het vlak van preventie. Dat kan onder meer in de vorm van informatiecampagnes in bepaalde Brusselse wijken.

‘Die gerichte acties vragen om een nog betere samenwerking tussen alle beleidsniveaus die bevoegd zijn voor gezondheidszorg. En ook om unieke contactpunten die deze campagnes uitwerken en de niet-gebruikers wegwijs maken in het steeds complexere zorglandschap’, klinkt het. ‘De ziekenfondsen kunnen daarin een belangrijke rol spelen, onder meer bij de opsporing van risicoprofielen binnen hun leden en het uitwerken van heldere gezondheidsinfo op hun maat.’

Het aantal niet-gebruikers is de laatste jaren wel gedaald. Dat heeft vermoedelijk te maken met sensibiliseringsacties rond tandzorg en de introductie van het mondzorgtraject in 2016.

Daarnaast gingen tussen 2014 en 2018 ook meer mensen langs bij de kinesist, wat dan weer te maken heeft met het stijgende aantal arbeidsongeschikte mensen door problemen met het bewegingsstelsel (vooral lage rugpijn).