De Asset Based Community Development (ABCD)-methode.

Haal het beste uit een buurt

De ABCD-methode is een manier om aan gemeenschapsontwikkeling te doen. De nadruk van het proces ligt bij de gemeenschap zelf. Anders dan de meeste methodes die zich richten op wat er verkeerd loopt, vertrekt deze methode van de krachtbronnen (assets) binnen deze gemeenschap. De ABCD-methode kent een opbouw in vijf stappen.

De eerste stap is het in kaart brengen van aanwezige capaciteiten en vaardigheden in de wijk (mapping assets). Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide vragenlijst (Community Asset Check List). Deze inventarisatie richt zich op de capaciteiten van bewoners en de potentie van informele netwerken. Tevens bekijkt men de welwillendheid van instituties en de fysieke kwaliteiten in de buurt.

De tweede stap is het bouwen aan relaties tussen de bronnen in een buurt. Dit gebeurt door het in contact brengen van individuen met anderen, met organisaties en met instituten.

De derde stap omvat het activeren van een buurt rond economische ontwikkelingen en een communicatienetwerk.

De vierde stap richt zich op het samenbrengen van de wijk rond een visie en een plan. Een zo representatief mogelijke groep bewoners werkt aan een visie en een plan voor de gemeenschap, gericht op de lange termijn en op het oplossen van concrete problemen.

De vijfde stap is het op zoek gaan naar steun van buiten. Hier probeert de wijk externe middelen vrij te maken ter ondersteuning van de lokaal aangestuurde ontwikkelingen, in aanvulling op de stevige basis van eigen bronnen.