Kan je KOFonds vergelijken met een verzekering gewaarborgd inkomen? De meest populaire FAQ’s over dit onderwerp.

Hoe kwamen we op het idee van KOFonds? Het volgende verhaal doet je wel even nadenken:

“Ik vroeg een offerte voor een verzekering gewaarborgd inkomen.  Gezien ik ouder ben dan 46 jaar, zou het invullen van een vragenlijst volstaan om een gewenst gewaarborgd inkomen van maximaal 15.000€ per jaar te ontvangen, of 1.250€ per maand.  Maar de maatschappij kon toch een bijkomend medisch onderzoek vragen. Met mijn leeftijd en beroep kon ik nog een verzekering krijgen, mits betaling van een premie van 1.236,24€ per jaar. Ik was toen 49, ik kon me maximaal voor 11 jaar verzekeren.”

Niet zo goedkoop, denk je dan?  Het totaal aan premies wordt dan 13.598,64€ over 11 jaar, en je zou maandelijks 1.250€ bruto ontvangen bij ziekte.   Met enige voorwaarden en uitsluitingen, weliswaar… Daar gaat de personenbelasting nog van af, dus je hebt met moeite 1.000€ per maand over.”

Ruw gerekend : als je gedurende 12 jaar de premie betaalt, mag je een gans jaar ziek zijn.  Anders gerekend : de verzekeraar mikt dus op een gemiddelde ziektegraad van 8 à 9% bij zelfstandigen.

We vonden het alternatief: toetreden bij KOFonds.  Dit houdt in dat je 250€ betaalt als toetredingsbijdrage, met een korting van 30% als je early adopter bent.  Alles samen kost KOFonds dus eenmalig 175€, en 11 jaar lidgeld aan 10€ per maand.  Totale kostenplaatje : 1.495€ over 11 jaar of zo’n 136€ per jaar.

De vraag die je dan onmiddellijk er bij krijgt : “Ja maar, is dit fiscaal aftrekbaar?”    

Jawel, net zo goed als de verzekeringspremie is een lidmaatschap bij KOFonds fiscaal aftrekbaar.

Besluit : de kostprijs van KOFonds bedraagt 11% van de kostprijs van een verzekering gewaarborgd inkomen.

“En dat systeem van schenkingen binnen een KOFonds, dat zijn toch ook kosten en risico’s die je er moet bijnemen”. 

Inderdaad, maar als je dit er bijrekent, dan kom je nog in de verste verte niet aan de kost van een verzekering gewaarborgd inkomen.

De gemiddelde ziektegraad in België is 5,8%, en bij ambtenaren ligt die nog wat hoger, tussen de 7 en 8%.   Voor zelfstandigen zijn er nergens exacte cijfers te vinden, maar die liggen sowieso heel wat lager.  Een zelfstandige is namelijk nooit ziek, dat weet iedereen.  Alle gekheid op een stokje, de ziektegraad bij zelfstandigen bedraagt minder dan 2%. Maar als je de logica van de verzekeraar neemt, zou de ziektegraad bij zelfstandigen zo’n 8 à 9% zijn, nog hoger dan die van een ambtenaar?

“Ja, maar, een verzekering is toch anders, en je kan zelfs een levenslange uitkering krijgen”.

Inderdaad, je kan geen appels met citroenen vergelijken. KOFonds is volgens een dergelijke logica niet vergelijkbaar met een verzekering.

De logica van KOFonds past beter in het beeld van de zelfstandige: een ondernemer doet er alles aan om er weer bovenop te komen, want zijn of haar onderneming gaat voor. Hij of zij gaat geen onderneming opstarten om daarna te gaan zoeken naar een alternatief om een levenslange uitkering te krijgen.

KOFonds biedt bescherming aan zelfstandigen ingeval van een langdurige ziekte (langer dan één maand).  Waar vind je dan cijfers terug ?  Niet bij de verzekeraars of de sociale zekerheidskassen.  Maar de cijfers over kanker in België zijn wel bekend.  In 2017 waren er 68.702 diagnoses van kanker, op een bevolking van 11.322.088 inwoners, of 0,606%. 

Laat ons een ziektegraad van 2,5% bij zelfstandigen nemen. Dit is al vier keer zo hoog in vergelijking met de cijfers rond kanker.  Als we dit percentage nemen als ziektegraad die kan voorkomen in een KOFonds-vereniging, dan zal je binnen een KOFonds gemiddeld zo’n 300€ per jaar schenken aan collega-ondernemers die ziek zijn. 

Samen is de “kost” van deelname aan een KOFonds (lidgeld en schenkingen samen) dan zo’n 436€ per jaar, wat nog steeds een derde is van de kosten van de premies voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

Je kan je bovendien de vraag stellen of je zo’n schenking wel een “kost” wil noemen. Je zorgt er namelijk samen met andere ondernemers voor dat een collega-ondernemer een financiële buffer heeft bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit is veel meer dan een verzekering. Dit is een netwerkorganisatie waar je echt geeft om de mensen rondom jou.