Een deelnemer kan een ziekte veinzen, maar licht daarmee niet een systeem van sociale uitkeringen of van verzekeringen op. Als je beweert ziek te zijn, terwijl dit niet zo is, dan licht je collega-ondernemers op, die aan jou hun vertrouwen hebben geschonken.

Als iemand zijn of haar KOFonds oplicht, zal de vereniging het lid royeren. Het spreekt voor zich dat het lid niet alleen zijn KOFonds-lidmaatschap verliest, maar ook een deel van zijn professioneel netwerk.

Een KOFonds kan lokaal opgericht worden als zelfstandigen en ondernemers uit 1 provincie of 1 stad interesse hebben. Tot zo’n lokaal KOFonds kan je onmiddellijk toetreden.

Een andere mogelijkheid is een KOFonds per beroepsgroep (zoals journalisten uit een bepaalde provincie) of KOFondsen die vanuit een andere vereniging groeien. 

In een bestaand KOFonds dragen deelnemers nieuwe kandidaten uit hun eigen netwerk voor. Dat bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar ook het onderlinge vertrouwen. 

Om een KOFonds op te starten heb je minstens 10 geïnteresseerde ondernemers nodig. De maximale grootte van de groep is 50.  Zo kan je makkelijk ongedwongen contact houden, vergaderen en besluiten nemen.

Een KOFonds is een feitelijke vereniging volgens Belgisch recht. Ze kan zonder notaris opgericht worden en ze wordt niet ingeschreven bij de KBO, de Nationale Bank of de Kamer van Koophandel. De statuten en het reglement zijn noodzakelijk om een bankrekening voor de vereniging te openen.

Gelijkaardige systemen in andere landen worden zelden geconfronteerd met heel langdurige ziekte of een hoge ziektegraad. 

Gebeurt het toch? Dan springt de Stichting KOFonds bij. De Stichting verwerft haar fondsen uit een deel van de toetredingsbijdrage en het lidgeld van de leden.  

Een schenking is een klein bedrag dat je vrijwillig geeft van een andere privépersoon en heeft geen fiscale gevolgen.

Schenkingen zijn geen inkomsten uit arbeid en geen uitkeringsrecht. Daardoor maken ze geen deel uit van je inkomstenbelasting. Ze zijn ook geen premie of verzekering.

Je krijgt het bedrag netto.

Vertrek je uit het KOFonds, dan neem je jouw spaartegoed mee, op voorwaarde dat aan alle onderlinge verplichtingen is voldaan.

  • De toetredingsbijdrage en het lidgeld kan je inbrengen als een zakelijke kost van je onderneming. 
  • Het maandelijkse spaarbedrag dat je elke maand op je persoonlijke KOFonds-rekening plaatst, is een transfer van je privévermogen. Dat bedrag is geen zakelijke kost en is dus niet aftrekbaar in je beroepsonkosten.

Een KOFonds is geen verzekering. Je kan dus naast een KOFonds ook een verzekering gewaarborgd inkomen of een verzekering arbeidsongeschiktheid aangaan.