Het KOFonds in zes punten

Je bent zelfstandige en je wordt ziek, wat nu?

Je ontvangt natuurlijk zo’n €1.500 per maand van de sociale verzekeringskas, maar daar doe je niet zo veel mee.

Heel wat zelfstandigen hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen, vooral door de hoge maandelijkse premie. Sommige ondernemers worden geweigerd omwille van een te hoog risico.

1. Wat is een KOFonds?

Freelancer Francis Demuynck kan geen verzekering gewaarborgd inkomen krijgen.  Wegens een zware allergie neemt hij soms cortisone, wat de suikerspiegel in zijn bloed verhoogt.  Bij een aanvraag voor een verzekering gewaarborgd inkomen werd hij geweigerd. 

Hij zocht naar een oplossing om zichzelf als zelfstandige te beschermen bij langdurige uitval, en had het idee om zelfstandigen zich te laten verenigen in ‘KOFondsen’.  

Word je lid van de KOFonds Community, dan betaal je een éénmalige aansluitingskost van€ 250,00 en een maandelijkse fee van €12,50. Hierdoor wordt je ook automatisch lid in een KOFonds Vereniging.

Daarnaast kan je (maar dit hoeft niet) elke maand sparen op een persoonlijke KOFonds-rekening. Deze rekening is strikt persoonlijk. Stap je uit een KOFonds Vereniging , dan neem je dit spaargeld dus gewoon mee.

Raakt een lid ziek, dan krijgt het zieke lid per maand van alle leden in zijn KOFonds Vereniging een schenking. In totaal bedraagt de schenking €1.000 per maand (belastingvrij), te verdelen over alle leden. Dat zijn er maximaal 50. Stel dus dat je een KOFonds Vereniging hebt van 41 leden, dan schenken 40 leden elke maand elk €25 aan het zieke lid, en dit maximaal gedurende een jaar.

2. Waarom zou je lid worden?

Als er iemand ziek wordt, is het een prettig idee dat je kunt helpen.  Het feit dat er geld afgaat van jouw eigen KOFonds-rekening tijdens de ziekte van een ‘KOFonds-genoot’, doet dan ook niet zoveel pijn.  Het is precies het solidariteitsprincipe waar het om draait.

Daarnaast is de KOFonds Community natuurlijk een ideale manier om een netwerk op te bouwen, met allerlei ondernemers die elk een eigen achtergrond hebben.

3. Wat zijn de voorwaarden?

Op het moment van aansluiting mag je niet ziek zijn, of je mag geen (gedeeltelijke) uitkering ontvangen van de mutualiteit. Je moet als zelfstandige natuurlijk een ondernemingsnummer hebben.  Je kan aansluiten als je zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep bent.  Ook medewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers, starters en student-zelfstandigen zijn welkom.

De aansluitingsvoorwaarden verschillen afhankelijk van het feit dat je werkt in hoofdberoep of in bijberoep. Bijberoepers en starters betalen een eenmalige bijdrage van slechts €150€, en dit voor een netwerk met een uniek solidariteitsprincipe.

4. Met wie neem je deel?

Een KOFonds Vereniging bestaat uit twintig tot vijftig deelnemers. Je kan je onmiddellijk aansluiten bij een bestaand provinciaal of regionaal KOFonds, of je kunt ervoor kiezen met een aantal (bevriende) ondernemers zelf een KOFonds op te richten.

Een andere mogelijkheid is om op een netwerkmoment, zoals een informatieavond of een videoconferentie, op zoek te gaan naar gelijkgestemden met wie je een groep kunt vormen.

Een andere mogelijkheid is een KOFonds in de branche waarin de leden werken. Maar dit hoeft niet.  In een KOFonds kan iedereen een ander beroep hebben, van verpleegkundige en coach tot klusjesman en schilder.  En dat is wel interessant om te netwerken of om als ICT-consultant een tuinier te vinden.

Op termijn wordt gestreefd naar KOFondsen in de eigen woon- of werkplaats is.

Sociaal doe-het-zelven

5. Wat gebeurt er bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Je wordt geholpen vanaf de eerste maand.  Wanneer je van je arts te horen krijgt dat de ziekte langer dan een maand gaat duren, meld je dit bij jouw KOFonds Vereniging Extra informatie over de ziekte wordt wel gewaardeerd, maar is niet noodzakelijk. Bij de ziektemelding is er natuurlijk ook het briefje van een arts en het bewijs van de aanmelding bij de sociale verzekeringskas.

Het principe is gebouwd op wederzijds vertrouwen. Soms wordt er maanden niet geschonken, soms een paar keer achter elkaar.   Cijfers van gelijkaardige initiatieven in het buitenland tonen aan dat gemiddeld, over alle fondsen heen, een vierde van alle inleg wordt gebruikt voor schenkingen aan zieken en drie vierden wordt gespaard.  Je kan dus meemaken dat je een paar keer schenkt aan een ander lid, en ook dat je van alle andere leden schenkingen ontvangt.  Meestal is dit nooit voor lange duur.

Bij een ziektemelding is er misschien een dubbel gevoel. Aan de ene kant is er de opluchting dat je op deze manier gedekt bent, aan de andere kant toch een soort schuldgevoel dat je op andermans zak teert.  KOFonds weet ondertussen dat opluchting overheerst bij zieke zelfstandigen: je helpt elkaar. De ene keer ondersteun jij, de andere keer word je ondersteund.

6. Zijn er addertjes?

Niet echt, wel randvoorwaarden. Je wordt gevraagd jaarlijks minimaal één keer naar de algemene ledenvergadering te gaan, maar dit kan ook online doorgaan.

Een ander punt zit bij de schenking: voor geboden hulp geldt een maximum van één jaar, maar dit kan verlengd worden indien de algemene ledenvergadering daar zo over beslist. 

En verder: alleen ‘eigen ziekte’ geldt als ziekmelding. Zwangerschap, de zorg voor zieke familieleden en/of mantelzorg vallen hier dus niet onder.  

Wil je uit het KOFonds stappen, omdat je in loondienst gaat of om een andere reden, dan kun je vier keer per jaar uitstappen, en is er een opzegtermijn van twee maanden van kracht. Alles wat je gespaard hebt op jouw KOFonds-rekening en niet is opgemaakt, is en blijft van jou.

In noodgevallen, zoals een lock down door de corona crisis, kan beslist worden dat iedereen zijn spaargeld mag opnemen, waarbij een minimaal bedrag op de rekening blijft staan.