Hoe bescherm ik me financieel als zelfstandige als ik uitval door een burn-out?

Burn-out deel 4

Als je als zelfstandige geveld wordt door een burn-out, valt je inkomen weg terwijl de kosten blijven lopen.   Welke bescherming biedt de sociale zekerheid en welke stappen kan je zelf ondernemen.

Een zelfstandige heeft recht op een sociale uitkering wanneer hij of zij uitvalt door een burn-out. ‘De hoogte van dat bedrag hangt af van de gezinssituatie. Op maandbasis gaat het over maximaal 1.680 euro bruto’.

Onvoldoende verzekerd

Het sociaal vangnet van de overheid dekt gedeeltelijk het inkomensverlies, maar is verre van toereikend.  Voor een zelfstandige blijven veel kosten doorlopen. Denk aan een autoleasing, de huur van een kantoor en eventueel het loon van werknemers.

Uit onderzoek blijkt dat vier op de vijf zelfstandigen onvoldoende verzekerd zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. ‘Volgens cijfers van 2021 vielen ongeveer 29.500 zelfstandigen uit door ziekte, waarvan bijna 7.500 ten gevolge van een psychische aandoening’. Bij zelfstandigen steeg het aantal langdurige arbeidsongeschikten door burn-out en depressie met 59% tussen 2016 en 2021, zo blijkt uit cijfers van het Riziv.

De klassieke verzekering voor een zelfstandige is de verzekering ‘Gewaarborgd Inkomen’, die het verlies aan inkomsten dekt.  Heb je een vennootschap, dan kan je ook nog een bedrijfsleidersverzekering afsluiten, waarmee je tot 80% van je omzet verzekert.

Om je te verzekeren tegen arbeidsongeschikteid, is een medische en financiële screening vereist. Het eerste onderzoek gebeurt op basis van je gezondheidstoestand. Het tweede kijkt naar het financiële aspect om te bepalen welk bedrag verzekerd kan worden.

Als zelfstandige is het belangrijk om je goed te verzekeren tegen inkomstenverlies, zodat je je levensstandaard kan behouden.  Kan dit niet meer, of wordt je door de verzekeraar geweigerd, dan kan KOFonds een alternatief vormen.