In Nederland lanceert een zzp-platform haar eigen fonds voor arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen in zware beroepen zoals de bouw kunnen zich moeilijk verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid  

Het Nederlandse platform “Zelfstandigen Bouw” komt met een eigen vangnet voor zzp’ers die arbeidsongeschikt raken. De organisatie zegt daarmee in het gat te springen die verzekeraars ‘niet willen of niet kunnen’ vullen.

Nu is met moeite 20% van de zelfstandigen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De meesten deinzen terug voor te hoge premies.  

De overheid zei vorig jaar samen met verzekeraars te gaan kijken naar manieren om zzp’ers te prikkelen een polis af te sluiten. Zelfstandigen Bouw wil daar niet op wachten. ‘Verzekeraars en politiek zijn kennelijk niet in staat voor een goede toegankelijke regeling te zorgen. Daarom doen wij het nu zelf.’

Broodfonds

Het vangnet dat het zzp-platform aanbiedt, is vergelijkbaar met een zogeheten ‘broodfonds’ , waarin deelnemers elkaar financieel steunen bij ziekte. Deelnemers aan de AOV Bouw zetten straks maandelijks een bedrag opzij op een speciale rekening. Raken ze ziek, dan ontvangen zij gedurende een periode van maximaal twee of maximaal vijf jaar een schenking van de overige deelnemers.

De premies bedragen per maand €150 (voor twee jaar) of €350 (voor vijf jaar). Bij arbeidsongeschiktheid geven die na een wachtperiode van twee maanden recht op een maandelijkse netto-uitkering van ruim €2000.

Dekking tot aan de pensioenleeftijd

Zestigplussers die voor vijf jaar dekking kiezen zijn daarnaast verzekerd van een uitkering totdat zij de pensioenleeftijd bereiken. Vooral voor zzp’ers in zware beroepen als de bouw is dat aantrekkelijk. Nu worden zzp’ers in de bouw die wél verzekerd zijn op hun 60e uit de verzekering gegooid, Daarna moeten ze maar zien hoe ze tot hun pensioen rondkomen. Ook dat was voor ons reden met de AOV Bouw te komen.’

Het AOV-broodfonds is niet alleen voor bouwvakkers. Ook zzp’ers uit andere sectoren kunnen meedoen. Er is geen leeftijdsgrens of medische selectie. Wel moeten zij eerst lid worden van Zelfstandigen Bouw.