Post Corona

Beste ondernemer,

Het is moeilijk om eind 2021  NIET  terug te blikken op corona en covid. Het virus heeft ons allemaal ergens geraakt, en heeft er bij veel mensen diep ingehakt. De meesten onder ons zijn gevaccineerd, maar daarmee is een uitgebluste gezondheidswerker of iemand die zijn zaak verlo­ren zag gaan niet meteen geholpen.  Het was een oorlog waarin net geen bommen werden ge­gooid. Onze leefwereld, zowel binnen als buiten, zit nog steeds vol met sluipschutters.

Wij zouden begin 2020 met heel wat activiteiten van KOFonds starten.  Brieven, mailings, events, we waren er klaar voor. Al die activiteiten vielen weg, en we gingen online.  We konden niemand meer warm maken om deel te nemen aan een event, en een paar weken later was het al verboden.

We hebben heel wat gewandeld, heel wat nagedacht en heel wat online contacten gelegd. 

We hoorden het verhaal van een ondernemer die het virus opliep op een seminarie in februari 2020, en zich nog niet 100% bewust was van de impact ervan.  Hij besmette onbewust een aantal familieleden, waaronder zijn vader.  De man stierf een paar weken later.  Hij werd zelf ook ziek, verloor zijn opdrachten als coach, zag zijn inkomsten opdrogen, en krabbelde maanden later overeind.  Hij werd het eerste lid van KOFonds, en werd voorzitter van de eerste KOFonds-vereniging in Oosterzele.

We hoorden het verhaal van een vrouw wiens man jaren geleden een hartinfarct kreeg, gevolgd door een gedeeltelijke verlamming, een trombose en verdere problemen.  Hij kon nog verder werken in zijn bedrijf, onder heel moeilijke omstandigheden.  Door het feit dat hij nog een loon trok uit zijn bedrijf, kwam de mutualiteit niet meer tussen.  Zijn vrouw liep tegen een muur van administratie.

En het verhaal van de consultant die geen verzekering gewaarborgd inkomen meer kon krijgen.  Neiging tot obesitas 2, te hoge suikerspiegel, 50+.  Sorry, mijnheer, voor de verzekering bent u een te hoog risico.

Daarom werd KOFonds opgericht.   KOFonds werkt volgens het principe van “samenredzaamheid”, en wil een brug slaan tussen ondernemers, ongeacht leeftijd, sector, gender…

Ondernemers kunnen het principe van samenredzaamheid gaan toepassen, door los te komen van de traditionele oplossingen, en dingen samen te gaan doen.  Niet alleen door zich te verenigen in belangengroepen, maar door echt voor elkaar te gaan zorgen.  Ze kunnen zich verder engageren, ook na “de warmste week”.

Zo ontstaat bij KOFonds een “gemeenschap”, een “community, die dezelfde doelen wil bereiken als de staat of de privé markt, maar dan aan een lagere kost en met een grotere menselijkheid.

KOFOnds wil zo een diepere vorm van verbinding tot stand brengen onder ondernemers, met een doel dat boven het individu uitstijgt.

Ik hoop voor u – en voor onszelf – dat de kerst- en nieuwjaarsdagen, hoe vreemd en hoe anders zij ook zullen zijn dit jaar, ons nieuwe inzichten mogen bij­brengen, dankbaar voor wat we hebben en zijn.

Een virus mag niet in de weg staan van welgemeende wensen voor een gezond en voorspoedig nieuw jaar.

Vanwege

Hildegard Debrabandere

Francis Demuynck

www.kofonds.be