Ziek zijn als zelfstandig. Wat schuift dat ?

Laatste update : 01/07/2023

Als je ziek bent of een ongeval hebt gehad waardoor je jouw zelfstandige activiteit niet kan uitoefenen, ben je arbeidsongeschikt en heb je recht op een uitkering via je ziekenfonds. Tenminste, als je aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden voor een uitkering? 

Als zelfstandige kan je vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op een uitkering, op voorwaarde dat je tijdig aangifte deed bij je arts en bij je ziekenfonds en op voorwaarde dat je minstens 8 opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt blijft. Ben je minder dan acht opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt, dan heb je geen recht op een uitkering.

Je sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid moeten wel ‘in regel’ zijn. Je bijdragen en eventuele verhogingen moeten betaald of vrijgesteld zijn. Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid begint in de tweede of derde maand van het kwartaal, moet je ervoor zorgen dat de bijdrage van het kwartaal zelf eveneens in regel is. 

Hoeveel bedraagt de uitkering als ik arbeidsongeschikt bent?

Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie:

  • Met gezinslast: 74,92 euro per dag 
  • Alleenstaande: 59,37 euro per dag
  • Samenwonend: 45,53 euro per dag

Zaterdagen gelden ook als een vergoedbare dag. Je hebt dus recht op zes daguitkeringen per week.

Even concreet rekenen voor een zelfstandige in hoofdberoep met gezinslast :

74,92€ * 6 * 52 /12 = gemiddeld 1.948€ per maand bruto

Dit zijn de bedragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Ben je zelfstandige in bijberoep, dan bouw je rechten op als werknemer of als ambtenaar. In dat geval gelden er andere regels en bedragen.

Let ook op de interpretatie van samenwonend en alleenstaand!

Let op : dit zijn bruto bedragen. Er wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing afgetrokken, met als gevolg dat je in die periode te weinig belastingen betaalt. De fiscale afrekening is een jaar later, en zorgde reeds bij heel wat zelfstandigen voor verrassingen.

Concreet op het bovenstaande voorbeeld = op het moment dat de uitkering uitbetaald wordt, ontvang je zo’n 1.730€.

In het daaropvolgende jaar volgt de verrekening. Stel dat jouw gemiddelde aanslagvoet 30% is, dan betaal je 585€ belastingen per maand, en hou je netto dus 1.360€ over.