Help!! Ik ben ziek.

Aolsan voort doen.   Osan deure doen.   Goede zaken doen.

Zoals iedereen wel weet, een zelfstandig ondernemer doet voort en wordt nooit ziek. Ziek zijn, dat staat niet in het woordenboek, dat hoort niet bij de job. En toch…

Help!! Ik ben ziek…

Ziek worden als zelfstandige? Dat staat niet in je woordenboek. Wie niet werkt, valt immers zonder inkomen. Maar soms is het sterker dan jezelf, en moet je door ziekte of ongeval je zelfstandige activiteit (tijdelijk) stopzetten.

De belangrijkste stap die je als ondernemer moet genomen hebben om recht te hebben op terugbetaling van medische kosten en ondersteuning bij ziekte en ongeval, gebeurt bij het begin van jouw ondernemerschap. Je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en je moet sociale bijdragen betalen.  Vervolgens sluit je je aan bij een ziekenfonds.

Je moet ook jouw sociale bijdragen betalen, zonder een kwartaal over te slaan. Een onbetaalde bijdrage kan tot 2 jaar later problemen opleveren.  Het is een koude douche wanneer het ziekenfonds jouw medische kosten niet wil terugbetalen omdat je indertijd een kwartaal over het hoofd zag.

Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Je moet dus aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds en jouw bijdragen betalen. Dat kan als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner. Ben jij daarmee in orde? Dan betaalt jouw ziekenfonds jouw arbeidsongeschiktheidsuitkering uit zoals het hoort.

Maar eerst moet je jouw “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” indienen bij je ziekenfonds.

Je kan dit formulier meestal downloaden op de website van je ziekenfonds, en laten invullen door jouw behandelende arts. Je bezorgt dit aan je ziekenfonds, die hierdoor jouw arbeidsongeschiktheid kan erkennen.

Je verwittigt vervolgens je sociaal verzekeringsfonds, want gedurende de maanden dat je arbeidsongeschikt bent, ben je vrijgesteld van het betalen van sociale bijdragen, met behoud van je pensioenrechten.

Pas als je langer dan 8 dagen ziek bent, ontvang je een uitkering. De bedragen vind je terug in een ander artikel in deze website Ziek zijn als zelfstandig. Wat schuift dat ? – KOFonds

Het schuift helaas niet erg…

Verzekeringen

Je kan je ook verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, met een aanvullende verzekering Gewaarborgd Inkomen. Dan krijg je een vervangingsinkomen uitgekeerd om het inkomensverlies op te vangen. Lees wel het volledig contract grondig na, om geen verrassingen te hebben op het moment dat je jouw verzekering aanspreekt om een tegemoetkoming te krijgen.

KOFonds

KOFonds is een alternatief of een aanvulling op een dergelijke verzekering.

De logica van de verzekeringsmaatschappij is echter niet de logica van KOFonds.

Bij KOFonds wordt je id van een netwerkvereniging, met een specifieke extra doelstelling. Als je ziek wordt, zal je financieel geholpen worden door de leden van de vereniging. Omgekeerd, wordt een lid ziek, dan helpen de andere leden.

Jouw lokale KOFonds heeft het statuut van een feitelijke vereniging. Elke vereniging heeft een bestuur, met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Je betaalt enkel lidgeld aan de vereniging. Enkel bij ziekte van één van de leden, wordt het solidariteitsprincipe in werking gesteld. Deze principes worden uitvoerig uit de doeken gedaan op onze website Hoe het werkt – KOFonds

Je neemt contact op met één van de bestuursleden van jouw KOFonds, en bezorgt hen het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Zij doen de rest. Het bestuur verzorgt de communicatie met de leden, en neemt contact op met KOFship. Dit is de overkoepelende vennootschap die de KOFondsen beheert. KOFship zorgt voor een correcte uitbetaling van de schenkingen, zoals afgesproken binnen de vereniging.