Verbetering sociaal statuut freelancers is topprioriteit

Uit een recent onderzoek van Unizo, bleek dat 43% van de freelancers aangeeft dat het zelfstandig statuut (pensioen, arbeidsongeschiktheid) één van hun belangrijkste kopzorgen is.   

Samenredzaamheid

Uit het jaarlijks onderzoek dat Unizo verricht over freelancers, blijkt dat de verbetering van het sociaal statuut van alle zelfstandigen, inclusief voor de freelancers, een absolute topprioriteit is.

“Zelfstandigen dragen enorm veel bij aan onze economie en onze samenleving. Ze zorgen voor hun eigen job en voor die van hun werknemers. Ze creëren hierdoor welvaart en welzijn op een brede schaal. Het is niet meer dan fair dat ze dan een gelijkaardige sociale bescherming krijgen. Bescherming met respect voor de eigenheid van het stelsel en de prioriteiten die de zelfstandigen zelf naar voren schuiven.”

“We merken dat de overheid de laatste jaren meer inzet op het toekennen van meer sociale beschermingen voor zelfstandigen. We willen dat deze positieve trend zich voortzet en daarom ondersteunt Unizo de vraag van de freelancers om het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te versterken.”

Daarbij zijn er verschillende prioriteiten.

  • een versterking van het pensioen.
  • het toekennen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, gebaseerd op het vroegere inkomen (in plaats van het huidige forfaitaire bedrag)
  • een betere bescherming tegen economische moeilijkheden en werkloosheid in geval van stopzetting

Een alternatief voor dure verzekeringen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid? Ontdek KOFonds, en merk hou wij het verschil kunnen maken.