Overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind juni

Ook in juni zullen zelfstandigen een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht. Dat is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat het recht verlengt tot en met 30 juni, zo kondigt minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) aan. Via het overbruggingsrecht kunnen zelfstandigen in …

Zelfstandigen verliezen niet langer deel van ziekte-uitkering

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block zorgt ervoor dat zelfstandigen geen ziekte-uitkering mislopen als ze ziek worden tijdens de coronacrisis. Minister De Block verduidelijkt: “In deze speciale tijden is het voor zieke zelfstandigen niet altijd mogelijk om snel een dokter te raadplegen. In dat geval konden ze hun uitkering verliezen omdat het …